Płyty warstwowe a wstawianie świetlików dachowych

Coraz częściej dochodzi do przypadków, gdy płyty warstwowe są stosowane wyłącznie jako materiał budowlany, a już rzadziej jako materiał po prostu izolujący. Najczęściej są stosowane one w przypadku, gdy potrzebne jest stworzenie dużej konstrukcji o odpowiednich właściwościach izolacji dźwięku i powietrza.

Problem pojawia się jednak wówczas, gdy na takiej ogromnej hali trzeba założyć oświetlenie. Istnieje możliwość założenia oświetlenia tylko w niektórych punktach, jednak to może okazać się niewystarczające. Prócz tego, włączanie go na całe dnie będzie kończyło się olbrzymimi rachunkami za energię elenktyczną. Istnieje jednak dobre rozwiązanie tej kwestii.

System budowy z płyt warstwowych umożliwia wplatanie między płyty odrębnych elementów, które mają inne zadania, niż tylko budowanie dachów czy ścian. Rozwiązanie doświetlenia budynku bardzo łatwo można rozwiązać, jeśli chodzi o oświetlenie docierajace do wnętrza przez dach. Wówczas wystarczy zamontować odpowiednie świetliki.

Świetliki są to płyty przeszkolone, które wpuszczają do wnętrza budynku światło. Dzięki temu, ze występują w różnych kształtach, z powodzeniem można je montować również w konstrukcjach hal czy innych, dużych budynków. Istnieją różnorakie metody, które umożliwiają zastosowanie takich płyt warstwowych, które pozwalałyby na zamontowanie bez żadnego problemu odpowiednich świetlików.

Świetliki znajdują zastosowanie głównie tam, gdzie we wnętrzu budynku jest mało innych otworów wpuszczających do niego światło. Jest to bardzo dobre rozwiązanie na halach targowych, usługowych czy w magazynach.