Ukształtowanie terenu działki

Należy również zwrócić uwagę, na jakiej powierzchni jest nasza działka, czy jest ona równa, czy posiada nachylenia. Idealnie było by gdyby działka nachylona była na południe i właśnie od tej strony powinna być ona całkowicie odsłonięta, gd6yż wówczas naturalnie dom będzie ogrzewany przez promienie słoneczne. Ważne jest, aby od północy dom był raczej osłonięty, najlepiej gdyby był tam las lub posadzone drzewa, które ochronią dom przed chłodem.

Nie zwrócenie uwagi na tego typu czynniki mogą być przyczyną wysokich rachunków w przyszłości. Oczywiście działka nie powinna posiadać wgłębień gdyż na przyszły dom będą spływać wszystkie wody opadowe. Dobrze jest zorientować się czy nie ma planów budowania czegoś w sąsiedztwie naszej działki. Aby za kilka lat nie okazało się, że „sąsiadem” jest trasa szybkiego ruchu, hałaśliwy warsztat samochodowy, autostrada, lub linie wysokiego napięcia, fabryka czy też inne niedogodne sąsiedztwo.